Het showelement

Af en toe bezoek ik een show met een paar katten, ik vind dat als je kittens verkoopt er ook best een beetje kwaliteit aan verbonden mag worden. Dit verkrijg je door je kat(ten) te laten keuren door een keurmeester. In NL worden deze opgeleid door het NOK, het Nederlands Onafhankelijk Keurmeesters gilde. De meeste verenigingen met een stamboek organiseren 1 x per jaar een show. Waar de shows worden gehouden hangt af waar men terecht kan en veranderd dus wel eens.

Over de aankleding van de showkooi kun je zo moeilijk doen als je wil, je hebt ze met de basics en met overdreven pluimage, ik hou zelf wel van een mooi en elegant geheel met een leuke twist, het belangrijkste om mee te nemen zijn gordijntjes voor de zijkanten i.v.m. blazende en grijpgrage buren, eten en drinken en bakjes ervoor en een babykattenbakje met grit. De verder aankleding en snuisterijen zijn naar eigen inzicht mee te nemen. Hier een foto van een show, met 1 carré en een overzichtsfoto van de hele hal. En een podiumfoto, als je daar op staat betekend het dat je kat beter dan gemiddeld is.

 De katten komen dus uit: Amerika, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Belarus, Oekraïne, Polen, Rusland en gewoon uit Nederland natuurlijk.

De Gildenhuys lijnen zitten al in: Amerika, Italie, Noorwegen, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland, Griekenland en daar komen ongetwijfeld binnenkort nog meer landen bij. De showresultaten van de katten die in het buitenland geshowd zijn, zijn ook allemaal excellent.

Daar ben ik natuurlijk erg trots op, dat is de kers op de taart voor het zo gezond mogelijk fokken met katten die volledig voldoen aan de ras standaard met daarnaast het selectief fokken op type. Testwerk en socialisatie plus kwaliteit hebben dit alles mogelijk gemaakt. En er wordt altijd hard aan gewerkt om dit zo te houden.

Kattenshows geven je een goede indicatie of jouw katten voldoen aan de ras standaard. Fokken is niet alleen vermeerderen, fokken is juist het ras proberen te verbeteren, gezond te houden en het karkater prettig te houden. Zelf ga ik gemiddeld 1 a 2x per jaar naar een kattenshow en het is altijd een beetje afhankelijk van wie er een nestje heeft of zwanger is wie er mee gaan.

Een kattenshow is er ook om kwalificaties voor titels te behalen. De jongste katten tot 10 maanden kunnen nog geen kwalificaties voor titels halen, maar wel beoordeeld worden met een U1, U2, U3 ed. waarbij U1 het beste en fokwaardig is. Daarna vallen er titels te behalen als Kampioen, Internationaal Kampioen en nog meer. Hieronder de mogelijk te behalen titels en waaraan je moet voldoen om een titel te krijgen.

Een kat kan als Kampioen (Ch.) worden geregistreerd indien deze kat 3 maal een C.AC. (Certificat d’Aptitude au Championnat) behaald heeft onder 3 verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Premior (Pr.) worden geregistreerd indien deze kat 3 maal een C.A.P. (Certificat d’Aptitude au Premiorat) heeft behaald onder 3 verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Internationaal Kampioen (Int.Ch.) geregistreerd worden indien deze kat 3 maal een

C.A.C.I.B. (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté) behaald heeft in 2 verschillende landen of 4 maal een C.A.C.I.B. behaald heeft in hetzelfde land, onder tenminste 2 verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Internationaal Premior (Int.Pr.) geregistreerd worden indien deze kat 3 maal een C.A.P.I.B. (Certificat d’Aptitude au Premiorat International de Beauté) heeft behaald in 2 verschillende landen of 4 maal

een C.A.P.I.B. in hetzelfde land, onder tenminste 2 verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Groot Internationaal Kampioen (Gr.Int.Ch.) geregistreerd worden, indien deze kat 3 maal een C.A.G.C.l. (Certificat d’Aptitude au Grand Championnat International) behaald heeft in 2 verschillende landen of 4 maal een C.A.G.C.l. in hetzelfde land, onder 3 verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Groot Internationaal Premior (Gr.Int.Pr.) geregistreerd worden indien deze kat 3 maal een C.A.G.P.l. (Certificat d’Aptitude au Grand Premiorat International) heeft behaald in 2 verschillende landen of 4 maal een C.A.G.P.l. in hetzelfde land, onder 3 verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Europees (Groot Internationaal) Kampioen (Eur.(Gr.Int.)Ch.) worden geregistreerd indien deze kat 3 maal een C.A.C.E. (Certificat d’Aptitude au Championnat Européen) heeft behaald in 3 verschillende landen of 4 maal een C.A.C.E. in 2 verschillende landen of 5 maal een C.A.C.E. in hetzelfde land, onder 3 verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Europees (Groot Internationaal) Premior (Eur. (Gr.Int.)Pr.) worden geregistreerd indien deze kat 3 maal een C.A.P.E. (Certificat d’Aptitude au Premiorat Européen) heeft behaald in 3 verschillende landen of 4 maal een C.A.P.E. in 2 verschillende landen of 5 maal een C.A.P.E. in hetzelfde land, onder 3 verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Groot Europees Kampioen (Gr.Eur.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat 4 maal een C.A.G.C.E. (Certificat d’Aptitude au Grand Championnat Européen) heeft behaald in 4 verschillende landen of 5 maal een C.A.G.C.E. in 3 verschillende landen of 6 maal een C.A.G.C.E. in 2 verschillende landen of 7 maal een C.A.G.C.E. in hetzelfde land, onder 4 verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Groot Europees Premior (Gr.Eur.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat 4 maal een C.A.G.P.E. (Certificat d’Aptitude au Grand Premiorat Européen) heeft behaald in 4 verschillende landen of 5 maal een C.A.G.P.E. in 3 verschillende landen of 6 maal een C.A.G.P.E. in 2 verschillende landen of 7 maal een C.A.G.P.E. in hetzelfde land, onder 4 verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Wereld Kampioen (W.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Ch. 4 maal een C.A.C.M. (Certificat d’Aptitude au Championnat Mondial) heeft behaald in 3 verschillende landen of 5 maal een C.A.C.M. in 2 verschillende landen, of 6 maal een C.A.C.M. in hetzelfde land, onder 4 verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één keurmeester van buiten Europa.

Een kat kan als Wereld Premior (W.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Pr. 4 maal een C.A.P.M. (Certificat d’Aptitude au Premiorat Mondial) heeft behaald in 3 verschillende landen of 5 maal een C.A.P.M. in 2 verschillende landen, of 6 maal een C.A.P.M. in hetzelfde land, onder 4 verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één keurmeester van buiten Europa.

De kampioenschappen dienen in volgorde behaald te worden. Er mag op één dag maar één certificaat behaald worden. De certificaten moeten ondertekend zijn op de dag(en) waarop de tentoonstelling is gehouden. Wanneer niet aan de eis van 4, resp. 3 of 2 verschillende keurmeesters voldaan is, moet het certificaat tijdens de desbetreffende tentoonstelling door een andere bevoegde keurmeester bijgetekend zijn.

Enkel voor de katten die reeds Europees Kampioen zijn. De keuring in deze klasse geschiedt voor de hele klasse, zonder onderscheid van kleur of geslacht. Zij worden enkel onderverdeeld in langhaar, half-langhaar en korthaar.

Wordt uw kat halverwege het behalen van titels gecastreerd of gesteriliseerd, dan begint hij of zij opnieuw vanaf de Kastratenklasse.

Een katje dat bijvoorbeeld Europees Kampioen is en geholpen wordt, gaat dus niet naar de Europees Premiorenklasse (CAGPE) maar naar de Kastratenklasse (CAP).

Speciale Prijzen kunnen uitgereikt worden aan katjes, afhankelijk van de klasse waarin zij meedingen:

In de Nestklasse kan het beste nest (per vachtklasse) de prijs Beste Nest Korthaar, Halflanghaar of Langhaar behalen. Nestjes doen verder niet mee voor andere prijzen.

Hetzelfde geldt voor de Babyklasse waar per vachtklasse (kort- halflang- en langhaar) een Beste Baby prijs kan behaald worden en/of een Beste Baby Over All (Beste Baby van de Beste Baby korthaar, halflanghaar en korthaar). Ook zij dingen niet mee voor andere prijzen.

Idem voor de Ereklasse waar per vachtklasse (kort- halflang- en langhaar) een Beste Ereklasse kan behaald worden. Ook zij dingen niet meer mee voor andere prijzen.

Uit de Huiskatten kan het katje met vermelding U1 de prijs Beste Huiskat toegekend worden.

Voor de katten in de andere klassen (uitgezonderd Buiten Mededinging) zijn er de volgende prijzen voorzien:

B.I.V.: Best in Variëteit.
Deze prijs kan toegekend worden aan 1 van de katten van hetzelfde ras en dezelfde vachtkleur, mits er minimaal 3 exemplaren aanwezig zijn.

Speciale Prijs: Katjes waarvan te weinig exemplaren aanwezig zijn om Best in Variëteit te kunnen halen, maar toch zo uitzonderlijk zijn dat het zonde zou zijn ze zonder prijs naar huis te laten gaan, kunnen een Speciale Prijs toegekend krijgen.

V.B.I.S.: Voordracht Best in Show
Als een Keurmeester alle hem toegewezen katjes gekeurd heeft, begint hij aan het samenstellen van zijn lijst met Voordrachten voor Best in Show.

Uit de door hem gekeurde katjes draagt hij/zij per vachtklasse – ongeacht het ras – zijn beste exemplaren in de volgende categorien voor:

Jeugklasse Katers 3-6, Jeugklasse Poezen 3-6, Jeugklasse Katers 6-9, Jeugklasse Poezen 6-9, Katers, Poezen, Kastraat Katers en Gesteriliseerde Poezen. Deze katjes krijgen in ieder geval al de vermelding VBIS op het keurrapport.

B.I.S.: Best in Show
Alle katjes per vachtklasse die door de Keurmeesters voorgedragen zijn voor Best in Show worden terug opgehaald en aan de verschillende Keurmeesters gepresenteerd.

Uit b.v. alle voordrachten van de Jeugdklasse 3-6 Katers kiezen de Keurmeesters dan 1 exemplaar welke Best in Show wordt. Het katje dat Best in Show geworden is komt later op het podium voor een prijs en krijgt de vermelding BIS op het keurrapport.

B.O.B.: Best of Best
Als uiteindelijk in een vachtklasse alle Best in Shows verkozen zijn worden deze opnieuw aan de Keurmeesters gepresenteerd. Hieruit wordt 1 beste exemplaar gekozen welke Best of Best wordt.

Op het podium krijgt deze kat nog een extra prijs en de vermelding BOB komt op het keurrapport.

B.O.A.: Best over All
Als eenmaal de Best of Bests bekend zijn, kiest 1 van de Keurmeesters (of een team van keurmeesters) uit deze dieren de allerbeste. Deze kat mag best trots zijn, want hij of zij is verkozen tot de mooiste kat van de tentoonstelling. Hij of zij verlaat het podium met extra prijzen en krijgt de vermelding Best Over All op het keurrapport.