Titels enzo

Kattenshows geven je een goede indicatie of jouw katten voldoen aan de rasstandaard. Fokken is niet alleen vermeerderen, fokken is juist het ras proberen te verbeteren, gezond te houden en het karkater prettig te houden. Zelf ga ik gemiddeld 1 a 2x per jaar naar een kattenshow en het is altijd een beetje afhankelijk van wie er een nestje heeft of zwanger is wie er mee gaan. 
 
Een kattenshow is er ook om kwalificaties voor titels te behalen. De jongste katten tot 10 maanden kunnen nog geen kwalificaties voor titels halen, maar wel beoordeeld worden met een U1, U2, U3 ed. waarbij U1 het beste en fokwaardig is. Daarna vallen er titels te behalen als Kampioen, Internationaal Kampioen en nog meer. Hieronder de mogelijk te behalen titels en waaraan je moet voldoen om een titel te krijgen.
gouden-trofee-of-prijs
 
Ingaande 1 januari 2013
 
Een kat kan als Kampioen (Ch.) worden geregistreerd indien deze kat drie maal een C.AC.
(Certificat d’Aptitude au Championnat) behaald heeft onder drie verschillende keurmeesters.
 
Een kat kan als Premior (Pr.) worden geregistreerd indien deze kat drie maal een C.A.P.
(Certificat d’Aptitude au Premiorat) heeft behaald onder drie verschillende keurmeesters.
 
Een kat kan als Internationaal Kampioen (Int.Ch.) geregistreerd worden indien deze kat drie
maal een C.A.C.I.B. (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté) behaald
heeft in twee verschillende landen of vier maal een C.A.C.I.B. behaald heeft in hetzelfde land,
onder tenminste twee verschillende keurmeesters.
 
Een kat kan als Internationaal Premior (Int.Pr.) geregistreerd worden indien deze kat drie maal
een C.A.P.I.B. (Certificat d’Aptitude au Premiorat International de Beauté) heeft behaald in
twee verschillende landen of vier maal een C.A.P.I.B. in hetzelfde land, onder tenminste twee
verschillende keurmeesters.
 
Een kat kan als Groot Internationaal Kampioen (Gr.Int.Ch.) geregistreerd worden, indien deze
kat drie maal een C.A.G.C.l. (Certificat d’Aptitude au Grand Championnat International)
behaald heeft in twee verschillende landen of vier maal een C.A.G.C.l. in hetzelfde land, onder
drie verschillende keurmeesters.
 
Een kat kan als Groot Internationaal Premior (Gr.Int.Pr.) geregistreerd worden indien deze kat
drie maal een C.A.G.P.l. (Certificat d’Aptitude au Grand Premiorat International) heeft behaald
in twee verschillende landen of vier maal een C.A.G.P.l. in hetzelfde land, onder drie
verschillende keurmeesters.
 
Een kat kan als Europees (Groot Internationaal) Kampioen (Eur.(Gr.Int.)Ch.) worden
geregistreerd indien deze kat drie maal een C.A.C.E. (Certificat d’Aptitude au Championnat
Européen) heeft behaald in drie verschillende landen of vier maal een C.A.C.E. in twee
verschillende landen of vijf maal een C.A.C.E. in hetzelfde land, onder drie verschillende
keurmeesters.
 
Een kat kan als Europees (Groot Internationaal) Premior (Eur. (Gr.Int.)Pr.) worden
geregistreerd indien deze kat drie maal een C.A.P.E. (Certificat d’Aptitude au Premiorat
Européen) heeft behaald in drie verschillende landen of vier maal een C.A.P.E. in twee
verschillende landen of vijf maal een C.A.P.E. in hetzelfde land, onder drie verschillende
keurmeesters.
 
Een kat kan als Groot Europees Kampioen (Gr.Eur.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat
vier maal een C.A.G.C.E. (Certificat d’Aptitude au Grand Championnat Européen) heeft behaald
in vier verschillende landen of vijf maal een C.A.G.C.E. in drie verschillende landen of zes maal
een C.A.G.C.E. in twee verschillende landen of zeven maal een C.A.G.C.E. in hetzelfde land,
onder vier verschillende keurmeesters.
 
Een kat kan als Groot Europees Premior (Gr.Eur.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat vier
maal een C.A.G.P.E. (Certificat d’Aptitude au Grand Premiorat Européen) heeft behaald in vier
verschillende landen of vijf maal een C.A.G.P.E. in drie verschillende landen of zes maal een
C.A.G.P.E. in twee verschillende landen of zeven maal een C.A.G.P.E. in hetzelfde land, onder
vier verschillende keurmeesters.
 
Een kat kan als Wereld Kampioen (W.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Ch.
vier maal een C.A.C.M. (Certificat d’Aptitude au Championnat Mondial) heeft behaald in drie
verschillende landen of vijf maal een C.A.C.M. in twee verschillende landen, of zes maal een
C.A.C.M. in hetzelfde land, onder vier verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één
keurmeester van buiten Europa.
 
Een kat kan als Wereld Premior (W.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Pr.
vier maal een C.A.P.M. (Certificat d’Aptitude au Premiorat Mondial) heeft behaald in drie
verschillende landen of vijf maal een C.A.P.M. in twee verschillende landen, of zes maal een
C.A.P.M. in hetzelfde land, onder vier verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één
keurmeester van buiten Europa.
 
De kampioenschappen dienen in volgorde behaald te worden. Er mag op één dag maar één
certificaat behaald worden. De certificaten moeten ondertekend zijn op de dag(en) waarop de
tentoonstelling is gehouden. Wanneer niet aan de eis van vier, resp. drie of twee verschillende
keurmeesters voldaan is, moet het certificaat tijdens de desbetreffende tentoonstelling door
een andere bevoegde keurmeester bijgetekend zijn.
 
 cropped-quality-front-page.png
 
Ereklasse
Enkel voor de katten die reeds Europees Kampioen zijn. De keuring in deze klasse geschiedt voor de hele klasse, zonder onderscheid van kleur of geslacht. Zij worden enkel onderverdeeld in langhaar, half-langhaar en korthaar.
 
Wordt uw kat halverwege het behalen van titels gecastreerd of gesteriliseerd, dan begint hij of zij opnieuw vanaf de Kastratenklasse.
Een katje dat bijvoorbeeld Europees Kampioen is en geholpen wordt, gaat dus niet naar de Europees Premiorenklasse (CAGPE) maar naar de Kastratenklasse (CAP).
 
Speciale Prijzen
Speciale Prijzen kunnen uitgereikt worden aan katjes, afhankelijk van de klasse waarin zij meedingen:
In de Nestklasse kan het beste nest (per vachtklasse) de prijs Beste Nest Korthaar, Halflanghaar of Langhaar behalen. Nestjes doen verder niet mee voor andere prijzen.
Hetzelfde geldt voor de Babyklasse waar per vachtklasse (kort- halflang- en langhaar) een Beste Baby prijs kan behaald worden en/of een Beste Baby Over All (Beste Baby van de Beste Baby korthaar, halflanghaar en korthaar). Ook zij dingen niet mee voor andere prijzen.
Idem voor de Ereklasse waar per vachtklasse (kort- halflang- en langhaar) een Beste Ereklasse kan behaald worden. Ook zij dingen niet meer mee voor andere prijzen.
Uit de Huiskatten kan het katje met vermelding U1 de prijs Beste Huiskat toegekend worden.
Voor de katten in de andere klassen (uitgezonderd Buiten Mededinging) zijn er de volgende prijzen voorzien:
 
B.I.V.: Best in Variëteit. 
Deze prijs kan toegekend worden aan 1 van de katten van hetzelfde ras en dezelfde vachtkleur, mits er minimaal 3 exemplaren aanwezig zijn.
Speciale Prijs: Katjes waarvan te weinig exemplaren aanwezig zijn om Best in Variëteit te kunnen halen, maar toch zo uitzonderlijk zijn dat het zonde zou zijn ze zonder prijs naar huis te laten gaan, kunnen een Speciale Prijs toegekend krijgen.
 
V.B.I.S.: Voordracht Best in Show
Als een Keurmeester alle hem toegewezen katjes gekeurd heeft, begint hij aan het samenstellen van zijn lijst met Voordrachten voor Best in Show.
Uit de door hem gekeurde katjes draagt hij/zij per vachtklasse – ongeacht het ras – zijn beste exemplaren in de volgende categorien voor:
Jeugklasse Katers 3-6, Jeugklasse Poezen 3-6, Jeugklasse Katers 6-9, Jeugklasse Poezen 6-9, Katers, Poezen, Kastraat Katers en Gesteriliseerde Poezen. Deze katjes krijgen in ieder geval al de vermelding VBIS op het keurrapport.
 
B.I.S.: Best in Show
Alle katjes per vachtklasse die door de Keurmeesters voorgedragen zijn voor Best in Show worden terug opgehaald en aan de verschillende Keurmeesters gepresenteerd.
Uit b.v. alle voordrachten van de Jeugklasse 3-6 Katers kiezen de Keurmeesters dan 1 exemplaar welke Best in Show wordt. Het katje dat Best in Show geworden is komt later op het podium voor een prijs en krijgt de vermelding BIS op het keurrapport.
 
B.O.B.: Best of Best 
Als uiteindelijk in een vachtklasse alle Best in Shows verkozen zijn worden deze opnieuw aan de Keurmeesters gepresenteerd. Hieruit wordt 1 beste exemplaar gekozen welke Best of Best wordt.
Op het podium krijgt deze kat nog een extra prijs en de vermelding BOB komt op het keurrapport.
 
B.O.A.: Best over All
Als eenmaal de Best of Bests bekend zijn, kiest 1 van de Keurmeesters (of een team van keurmeesters) uit deze dieren de allerbeste. Deze kat mag best trots zijn, want hij of zij is verkozen tot de mooiste kat van de tentoonstelling. Hij of zij verlaat het podium met extra prijzen en krijgt de vermelding Best Over All op het keurrapport.
 
Mac is Internationaal Kampioen
Burberry is Kampioen
Seymour is Kampioen
 
1002597_1387440674830616_897908456_n
 

Geef een reactie